#TEHISINTELLEKT

#KOOLITUSVIDEO

#E-ÕPE

| 7 min. lugemine
Tehisintellekt koolitusvideo loomisel

Mõiste tehisintellekt, on viimastel aastatel saanud rohke tähelepanu osaliseks tänu tehnoloogia arengule ja selle laienemisele igapäevaellu. Enamus teadlasi on ühel meelel selles osas, et tehisintellekti eesmärk on muuta meie igapäevaelu lihtsamaks ja efektiivsemaks. Mõelgem kasvõi nutikatele assistentidele meie taskutes nutitelefonide näol (häälkäsklused või näotuvastus), isesõitvatele autodele või hulgalistele algoritmidele Google'i otsingumootoris. Oleme harjunud sellega, et tehnoloogia aitab meil teatud igapäevaste tegevustega toime tulla. Miks ei võiks tehisintellekt aidata meid ka tööalaselt koolitustegevustega? Getsmart tutvustab tehisintellektiga koolitusvideot, mis loob uued võimalused koolitusvideote loomiseks kiirelt ja mugavalt.

Tehisintellekti roll koolitusvideo loomisel

Koolitusvideote loomisel on tehisintellektil kaks põhilist rolli, milleks on visuaali (virtuaalne avatar) ja kõne loomine erinevates keeltes (kõnesüntees).

  • Avatar ehk esineja virtuaalne kujutis. Võrreldes tavapärase koolitusvideoga, mille loomisel on füüsilisel esinejal kandev roll sisu edasi andmiseks, on tehisintellektiga koolitusvideos kasutusel esineja avatar ehk virtuaalne kujutis, mis genereerib miimika ja sünkroniseerib huulte liikumise vastavalt etteantud tekstile. Koolitusvideos on võimalik kasutada nii Getsmart koolitaja avatari kui ka luua kliendile personaalne koolitaja avatar.
  • Kõnesüntees hoolitseb selle eest, et etteantud koolitusvideo tekst kõlaks võimalikult tõetruult ja korrektselt rohkem kui 60-s erinevas keeles. Piisab vaid sihtkeeles olevast tekstist ja tehisintellekt hoolitseb ülejäänu eest. Eraldi koolitaja kõne salvestamine ei ole vajalik, kuid soovi korral on võimalik ka koolitaja häält kasutada koolitusvideos.
getsmart.ee - tehisintellektiga koolitusvideo komponendid on kõnesüntees ja esineja avatar
Tehisintellektiga koolitusvideote kasutusalad

Meie kogemusele tuginedes soovitame tehisintellektiga koolitusvideot kaaluda selliste koolitusvajaduste katmiseks, kus ei ole niivõrd oluline esineja poolt edasiantav emotsioon ja tunded, vaid oluline on info edastamine. Seetõttu sobib tehisintellektiga koolitusvideo eelkõige näiteks:

  • töösisekorrareeglite selgitamiseks
  • tarkvara või veebikeskkonna kasutamise juhendamiseks
  • korduma kippuvate küsimuste vastuste koostamiseks
  • protsesside selgitamiseks
Tehisintellektiga koolitusvideo kasutamise eelised
  1. 60+ erinevat keelt. Luues ühe korra koolitusvideo sisu on võimalik videot eksportida mitmes erinevas keeles, et see sobiks terve kontserni (Soome, Eesti, Läti, Leedu jt) töötajate koolitamiseks nende emakeeles. Vajaliku tekstitõlke eest hoolitseme meie.
  2. Kiiresti valmiv. Kui tavapäraselt võtab videoproduktsiooni protsess pigem rohkem aega, sest sellega on seotud mitmed ettevalmistuse ja järeltöötluse etapid, siis tehisintellektiga koolitusvideo loomine on märksa kiirem protsess.
  3. Muutusteks valmis. Kõik meie loodud tehisintellektiga koolitusvideod on ka hilisemalt muudetavad, mis on tavaliste koolitusvideote puhul tihti murekohaks. Kuna koolitusvideo loomisel kasutame virtuaalset avatari, siis on võimalik ka hilisem koolitusvideo sisu muutmine, ilma, et selleks peaks filmima uusi kaadreid.
  4. Hirmuvaba. Oleme tihti kogenud seda, et pigem vähesed inimesed tunnevad ennast kaamera ees vabalt. Tavapäraste koolitusvideote filmimisel aitab Getsmart meeskond kaamera hirmust efektiivselt vabaneda. Virtuaalse avatari kasutamise puhul ei ole vajadust esinejat filmida koolitusvideo jaoks. Piisab vaid koolituse sisust ehk tekstist ning tehisintellekt hoolitseb kõige muu eest.
Tehisintellektiga koolitusvideote kasutusalad

Selge on see, et tehisintellekt on tänase elu lahutamatu osa. Tehisintellektiga koolitusvideo muudab koolitusvideote loomise protsessi lihtsamaks ja kiiremaks, säilitades seejuures Getsmart meeskonna jaoks olulise koolitusvideote mõjususe ja kaasahaaravuse aspekti. Kui tunned, et tehisintellektiga koolitusvideo tekitas huvi, võta meiega ühendust, et saaksime sel teemal täpsemalt arutada.

NB! Küsi ka tasuta video näidet SIIT!

etET