#KASULIKUD NIPID

| 3 min. lugemine
Kuidas meelde jätta paremini?

Ei taha lugeda?

Vaata postitust videona.


Oled kindlasti kuulnud väljendit pea ei ole prügikast, et kõike meeles pidada. Tõepoolest, unustamine on inimlik ja osa meie igapäevaelust. Mitteolulise info unustamine ei valmista meile tavaliselt probleeme, küll aga on hulga ebameeldivam kui unustame tähtsa valemi, kuupäeva või inimese nime. Tasub teada, et kordamine, seoste loomine,  erakordsus ja visualiseerimine aitavad infot paremini mällu talletada.

Laulud, riimid ja alliteratsioon on väga lihtsad, kuid võimsad tehnikad info meeles pidamiseks, sest nende kasutamisel kordame meelde jätmist vajavat sõna või fraasi ning tihti seostame seda ka visuaaliga. Näiteks tähtede laul lihtsustab lastel tähestiku meelde jätmist, sest seda laulu kuulatakse ilmselt mitmeid kordi ning selle meloodia on lihtne ja meeldejääv.

Alliteratsiooni kasutamine võimaldab lihtsamini jätta meelde inimese nime. Kui tutvud uue inimesega, proovi seostada inimese nimi tema välimuse, oleku või käitumisega. Näiteks kui tutvusid Taneliga, kes oli pigem vaikne ja hoidis eemale seltskonnast, võid tema nime meelde jätmiseks kasutada sõnapaari „Tagasihoidlik Tanel“. Kasuta võimalikult liialdatud omadussõnu, sest erakordsus jääb meile paremini meelde. Seda on väga hästi ära tabanud paljud turundajad näiteks. 

Pildid või visuaalne info jääb meile oluliselt paremini meelde kui tekst, sest meie aju jaoks on abstraktse info meeldejätmine keerulisem. Kindlasti oled oma elus pidanud meelde jätma mõne pangakaardi PIN koodi. Üks võimalus selle meelde jätmiseks on visualiseerida pangaautomaadi klahvistikku ja jätta meelde muster, mis PIN koodi sisestamisel tekib. Näiteks PIN 1328 kujutab justkui „T“ tähte. Järgmine kord PIN koodi sisestades tuleb sulle ette T täht ja PIN kood meenub.

Millise iganes meeldejätmise tehnika valid, oluline on meeles pidada, et kordamisel ja seoste loomisel on väga oluline koht info meelde jätmisel. Jäi meelde? Head meelde jätmist!

seosed
etET