#TRAINING VIDEO

#PROTSESS

| 7 min. reading |
Kuidas valmib videokoolitus?

Videokoolitus on kahtlemata väga mõjus ja tänapäeva maailmas üks enimkasutatud töötajate koolitamise viise. Euroopa juhtivate HR valdkonna analüütikute Fosway Groupi poolt 2020 aastal korraldatud uuringust selgus, et just videokoolitusi peetakse kõige efektiivsemaks viisiks töötajate teadmiste parendamiseks ja koguni 82% juhtidest peab e-õpet oluliseks osaks ettevõtte arengu perspektiivist. Getsmart on võtnud missiooniks luua oma klientidele mõjusad ja kaasahaaravad koolitusvideod, millel on positiivne mõju ettevõtte tulemustele. Toetame ja nõustame seejuures oma klienti igal videokoolituse valmimise sammul. Järgnevalt kirjeldame, kuidas valmib videokoolitus koostöös Getsmart meeskonnaga, et tõestada selle mugavust meie kliendi jaoks.


Kui Sa ei ole veel päris kindel, kas koolitusvideo on Sinu jaoks sobilik formaat, tutvu meie blogipostitusega "3 põhjust, miks koolitusvideo kasutamine on hea mõte".

1. Stsenaarium ehk koolituse sisu.

Oma töös kasutame enamjaolt teleprompterit, mis võimaldab esinejal kanda ette koolitust võimalikult sujuvalt ja tempokalt. Koolitusvideote puhul on oluline selle võimalikult lühike aga samas piisavalt pikk kestus ning teleprompteriga tagame kontsentreeritud sisuga koolitusvideo, mis on samal ajal piisavalt dünaamiline, et koolitatava tähelepanu säilitada. Selle tarbeks on tarvilik enne koolitusvideo ülesvõtet koostada sõna-sõnalt lahti kirjutatud koolituse tekstisisu.

Stsenaariumi kirjutamine võib esialgu tunduda keerukas ja ajamahukas protsess. Oma praktikast tulenevalt näeme, et tegelikkuses on stsenaariumi kirjutamine jõukohane igaühele. Kõige lihtsam on seda teha nii, et kõigepealt pannakse kirja kõik, mida soovitakse kuulajale edasi anda. Seejärel vaatab Getsmart meeskonna koolitusjuht (kutseline täiskasvanute koolitaja) stsenaariumi üle ning teeb oma ettepanekud, mis tagaksid koolituse võimalikult hea tulemuse lähtuvalt täiskasvanute koolitamise metoodikatest. Vajadusel abistame klienti nii õigekeelsuse, stilistika kui ka sisulise poole pealt.

Videokoolituse valmimine koostöös Getsmart meeskonnaga

2. Koolitaja valik.

Kahtlemata on parimaks valikuks alati ettevõtte enda töötaja, kes on koolituse sisulise poole pealt pädev inimene. Oleme kogenud, et paljude jaoks on kaamera ees oleks pisut ebamugav ja ehmatav kogemus. Mõistame seda väga hästi ja seetõttu valmistame igat esinejat ette individuaalselt ja jagame oma parimaid praktikaid, et kaamera ees "ellu jääda". Kui ettevõtte enda inimese kasutamine koolitajana ei ole variant, usaldage see ülesanne Getsmart meeskonna koolitusjuhile, kellel on 10+ aastat koolitamise kogemust erinevates valdkondades.

Videokoolituse valmimine koostöös Getsmart meeskonnaga

3. Ülesvõtte jaoks kasutatav tehnika.

Videokoolituse parima võimaliku pildi- ja helikvaliteedi tagamiseks kasutame kõrgel tasemel tehnikat, et iga oluline detail saaks jäädvustatud. Valime hoolikalt konkreetse tehnika konfiguratsiooni vastavalt iga kliendi vajadustele ja soovidele.

4. Lokatsioon ja esineja ettevalmistus.

Getsmart meeskonnal on mitmed koostööpartnerid, kelle ruume saame kasutada koolituste ülesvõtte jaoks. Püüame iga kord leida võimalikult sobiliku keskkonna, mis vastab koolituse sisule. Näiteks teeninduse alaseid koolitusi filmime eelkõige müügisaalis, et luua koolitatavas samastumise tunne.

Iga koolitusvideo ülesvõtte eel viime läbi esinejale põhjaliku instruktaaži ning kohandame tehnikat vastavalt esineja kõnelemise tempole. Samuti eelistame kerget stuudiomeigi tegemist koolitajale, et visuaalne tulemus jääks parim.

5. Montaaž, katteplaanid ja subtiitrid.

Iga koolitusvideo puhul lähtume kolmest enamlevinud õpistiilist: visuaalne, auditiivne ja kinesteetiline. Nimetatud õpistiilide toetamiseks koostame stsenaariumi põhjal režii, milles paneme paika kasutatavad elemendid ning nende ajastuse videokoolituses.

  • Teostame koolitusvideod visuaalselt atraktiivselt ja näitlikustama koolitusteemat vastavate katteplaanidega võtteplatsilt, meie videopangast või esitluse slaididega.
  • Lisame videokoolitusele subtiitrid (kliendi poolt soovitud keeles), sest uuringute kohaselt vaadatakse 85% näiteks Facebooki videoid ilma helita.
  • Kasutame interaktiivseid elemente täiendamaks videokoolituse terviklikkust ja toetamaks visuaalset õpistiili.
Videokoolituse montaaž

Ülalmainitud kirjeldusest nähtub, et teeme igal sammul koostööd meie kliendiga ning arvestame konkreetseid vajadusi. Julgeme väita, et kliendi jaoks on koolitusvideo loomine meiega mugav ja kiire protsess, kuna ajamahukad ja valdkonna teadmisi vajavad tegevused jäävad meie kanda.

en_USEN