#VIDEOKOOLITUS

#KASULIKUD NIPID

| 4 min. lugemine
Milline on hea õppematerjal?

Igasuguse õppematerjali loomise eesmärgiks on mõjutada koolitatavate teadmisi ja seeläbi muuta koolitatavate käitumist ühes või teises situatsioonis. Kui koolituse läbimise tulemusena ei muutu (mingil ajahetkel) koolitatava käitumine, võib öelda, et koolitus ei täitnud oma eesmärki ja siinkohal peaks tagasi vaatama eelkõige õppematerjalile. Võib ilmneda, et õppematerjali koostamisel ei lähtutud sihtrühma vajadustest (või neid lausa ei tuvastatud enne õppematerjali koostamist), valiti vale õppemeetod või tehniline teostus ei olnud piisavalt tasemel. Getsmart meeskond lähtub õppematerjalide koostamisel neljast tugisambast, mis meie hinnangul on just koolitusvideote puhul eriti olulised.

  • Vajadustest lähtuv.

Õige sisend ehk koolitusvajaduste välja selgitamine on iga õppematerjali loomise esimene etapp, millest algab kogu protsess. Sellest, kui hästi on vajadused välja selgitatud, sõltub koolituse edasine käekäik. Oleme pikemalt sellel teemal peatunud oma blogipostituses "Kuidas analüüsida koolitusvajadusi?".

Getsmart.ee - õppematerjal on vajadustest lähtuv
Getsmart.ee - õppematerjal on VAK mudelit arvestav
  • VAK mudeli õpistiile arvestav.

VAK lühend tähendab kolme erinevat õpistiili: visuaalne (näen), auditiivne (kuulan) ja kinesteetiline (teen). Sellist lähenemist tuntakse laiemalt VAK mudeli nime all, mille autoriks on Walter Burk Barbe. Koos kolleegidega tuvastas Barbe uurimistööde käigus, et õppijatele on iseloomulikud nimetatud õpistiilid. Tuvastati ka seda, et domineerivad õpistiilid võivad varieeruda, kuid kõigi õpistiilide kombineerimisel saavutatakse hulga paremad tulemused teadmiste omandamise seisukohast. Mudeli osas on esitatud viimasel ajal ka teatud kriitikat ja õpistiilidele tuginevalt koolitusmaterjalide loomist ei pea paljud õigeks. Seetõttu on väga oluline pidada õppematerjalide puhul silmas, et esindatud oleks kõik õpistiilid ja mitte keskenduda vaid ühe stiili kasutamisele.


Näiteks koolitusvideote puhul lähtume sellest, et video on visuaalselt atraktiivne ja toetatud visuaalsete elementidega, mis annavad sisu edasi; koolitaja esitab selgelt ja arusaadavalt sisu; õppuritele on suunatud kontrollküsimused või ülesanded. Sellise lähenemisega tagame võimalikult laia publikut kõnetava õppematerjali.

  • Töösooritust mõjutav.

Koolituse sisu peab olema kooskõlas töökeskkonnas vajaliku infoga, et teadmisi saaks kohe rakendada töökohal ja seeläbi teadmisi ka kinnistada. Selleks tarbeks teeme tihedat koostööd õppematerjali tellijaga ja teeme enda poolt maksimumi, et koolitusel oleks reaalne mõju töösooritusele.

Olgu siinkohal mainitud, et teadmiste kinnistamiseks on vaja omandatud teadmisi teatud intervalliga uuesti meelde tuletada, et need talletada mällu.

Getsmart.ee - õppematerjal peab olema töösooritust mõjutav
Getsmart.ee - õppematerjal peab olema skaleeritav
  • Skaleeritav.

Mõtleme alati läbi, kas õppematerjali saab koostada nii, et see oleks kohe või siis minimaalse mugandusega kasutatav vajadusel erinevates keskkondades (töökohal juhendamiseks, klassiruumis, individuaalse õppena, veebiseminari kaudu).

Kui tegu on rahvusvahelise ettevõttega või plaanitakse laieneda, kaardistame ka need vajadused tellijaga ja aitame luua koolitusvideo mitmekeelsena, et seda saaks kasutada erinevates riikides või üksustes.

Nagu sissejuhatuses mainitud, lähtume koolitusvideote koostamisel nimetatud neljast tugisambast, mis meie praktikale tuginedes tagavad õppematerjali eduka koostamise, millele järgneb ka koolitatavate käitumise muutumine.

en_USEN